۶۲,۹۰۰ تومان

پاستوریزه

دارای پروانه ساخت

دارای نشان سیب سلامت

دوغ شتر یک لیتری آسایش

۶۲,۹۰۰ تومان