۶۰۴,۰۰۰ تومان

شیر شتر نیم لیتری
شیر نیم لیتری شتر آسایش ( پک 6 عددی همراه با یخدان )