آدرس شرکت: استان گلستان – گرگان

آدرس کارخانه: استان گلستان – علی آباد کتول – شهرک صنعتی علی آباد

شماره های تماس: 09129597909 – 09119687909 – 09115302988 – 01732238909