۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان

گوشت تازه بچه شتر لخم آسایش(پک حاوی 5 بسته 1 کیلویی همراه با یخدان)

۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان