۱۹۹,۰۰۰ تومان

  •  پودر شیر شتر آسایش دارای یک سال انقضا
  •  بدون مواد افزودنی و نگهدارنده
  •  پودر شیر  شتر صد گرم و برابر با حدود یک و نیم لیتر شیر است
پودر شیر شتر آسایش

۱۹۹,۰۰۰ تومان