۱۹۰,۰۰۰ تومان

نخ پشم طبیعی شتر 100درصد خالص

نخ پشم طبیعی شتر ۱۰۰درصد خالص آسایش (۱۰۰گرمی)

۱۹۰,۰۰۰ تومان