۲۵,۰۰۰ تومان

دارای پروانه ساخت

دارای نشان سیب سلامت

دوغ گاو میش آسایش

۲۵,۰۰۰ تومان