۶۰,۰۰۰ تومان

دارای پروانه ساخت

دارای نشان سیب سلامت

کشک یا خامه شتر آسایش

۶۰,۰۰۰ تومان