قیمت اصلی ۵۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان است.

شیر شتر سنتی 1 لیتری آسایش (بسته حاوی 4 عدد با یخدان )

قیمت اصلی ۵۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان است.